دسته بندی ها

روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت:رویکردی جامع اثر دانایی فرد الوانی.عادل انتشارات صفار

کد شناسه :108207
روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت:رویکردی  جامع اثر دانایی فرد الوانی.عادل انتشارات صفار
بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر