دسته بندی ها

تشرح کامل مسائل مقدمه بر ترمودینامیک مهندسی شیمی-جلد اول-وی7 -اسمیت ابوت- ترجمه رنجبر ومحمدی

کد شناسه :143720
تشرح کامل مسائل مقدمه بر ترمودینامیک مهندسی شیمی-جلد اول-وی7 -اسمیت ابوت- ترجمه رنجبر ومحمدی

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر