دسته بندی ها

مدیریت رفتار سازمانی اثر هرسی و بلانچارد ترجمه علاقه بند نشر امیرکبیر

کد شناسه :143562
مدیریت رفتار سازمانی اثر هرسی و بلانچارد ترجمه علاقه بند نشر امیرکبیر

کتاب مدیریت رفتار سازمانی تالیف پال هرسی و کنث بلانچارد ، چارچوب مفهومی سودمندی از ترکیب و یگانه سازی مفاهیم و نظریه های رفتاری ارائه می دهد که می تواند دست اندرکاران مدیریت را در تشخیص موقعیت های سازمانی و فهم مدیریت رفتار سازمانی یاری رساند. این کتاب با تمرکز بر مطالعه رفتار افراد انسان به مثابه اجزای اصلی سازمان ها، به برسی ویژگی های روان شناختی انسان، کنش متقابل فرد، و انگیزش و رهبری می پردازد.در یادداشت مترجم بر چاپ سی ام کتاب مدیریت رفتار سازمانی تالیف پال هرسی و کنث بلانچارد می خوانیم: «مطالب کتاب هنوز برای تدریس دو واحد درس رفتار سازمانی یا روابط انسانی در سطح کارشناسی و در دوره های کوتاه مدت آموزش مدیریت مناسب به نظر می رسد.این کتاب را می توان از فروشگاه الوکتاب با قیمت مناسبی خریداری نمایید.

 

 

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر